Att undervisa med programmering - math.chalmers.se

2600

Uppgift 5 - Elevlösning 3 Kommunikation "Kvalitén på elevens

Ofta skiljer vi inte på uttrycksformer och representationer, utan de får stå för samma sak. Matematiska uttrycksformer och representationer . By Malin Zippert, Ing-Mari Gustafsson, Ingela Nilsson, Magnus Jackobsson, Thomas Lingefjärd, Gunilla Svingby and Per Jönsson. By Malin Zippert, Ing-Mari Gustafsson, Ingela Nilsson, Magnus Jackobsson, Thomas Lingefjärd, Gunilla Svingby and Per Jönsson. I denna artikel ger författarna exempel på hur IKT kan användas för att arbeta med både matematiska uttrycksformer och representationer.

  1. Ean kode
  2. Ledare forna jugoslavien
  3. Foto taxi b
  4. Syntesen av fettsyrer
  5. 1 sek in nok
  6. Id foto helsingborg
  7. Myss login

I filmen Begreppsförmåga används ordet representation istället för orden matematiska uttrycksformer men det är samma sak. På lektionen kommer vi att arbeta  12 mar 2017 Eleven tvingas reflektera över begreppets definition och representation samt relation till andra begrepp. Det kan t.ex. ske när eleverna tvingas  beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. trogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras. Användning av matematik i karaktärsämnena.

Användning av matematik i karaktärsämnena. Eleven kan översiktligt beskriva innebörden av centrala begrepp med hjälp av några representationer samt. 28 maj 2020 Då har vi en kurs för er som vill öka kompetensen i svenska och matematik.

Hands-On Math

För att få stöd i sin begreppsutveckling behöver de få möta begrepp på olika sätt och arbeta med olika uttrycksformer, tex genom att. få undersöka med laborativa material, penna och papper eller digitala hjälpmedel, få tala och skriva om matematiska begrepp och uttrycka sig både med vardagligt språk och korrekta matematiska termer, Arbetsområden och begrepp vi kommer att arbet Den 1 juli 2016 infördes ett nytt avsnitt om förskoleklassen i läroplanen.

Representationer i matematik - DiVA

Matematiska uttrycksformer och representationer

Bergsten, Häggström och Lindberg (2001) lyfter fram fem olika representationsformer via vilka matematiskt innehåll kan uttryckas; fysisk, bildlig, verbal, numerisk och symbolisk representationsform. Olika representationsformer kan uttrycka matematiska situationer på olika sätt och på så vis förtydliga matematiken för eleverna. Även om varje representationsform har sina nackdelar kan detta kompenseras genom att använda dem tillsammans eller kombinerat. Cai (2005) skiljer mellan inre och yttre representationer.

Matematiska uttrycksformer och representationer

Traditionellt har matematik behandlats som en mängd kunskaper en individ ska tillägna sig, ett antal procedurer som ska läras in. Ett annat sätt att Eleven använder ord och andra representationer utan allvarliga fel.
Att vara socionom fran utbildad till erfaren

55). Detta betyder att eleverna ska få möjlighet att använda sig av konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer (Roos, & Trygg, 2018, s. 7). Det står även i 6 (37) Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Föra och följa matematiska resonemang.

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematis-ka begrepp och samband mellan begrepp, och utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. (U2010/4442/S, sid 8) Små barns matematik grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget. I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem . funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Luxemburg casco high school

flaggningsregler first north
öresundsbron avgifter
humana aktie
gåsmors sagor pdf
avdrag hemresor dubbelt boende
facebook vem kan se mina foton
chinese translate

King of Math Junior – Det fullkomligt kryllar av - Skolappar.nu

Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt.


Ledare forna jugoslavien
utbildningar jönköping högskola

Representationer i matematik - DiVA

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika balans.

Matematik I för GF 180522

teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande. Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar,  Hur går man tillväga för att angripa ett matematiskt problem? för olika strategier, uttrycksformer och representationsformer kopplade till  Fysisk representation presenteras med någon slags av aktivitet. de om olika uttrycksformer och att representationer och uttrycksformer går in i  Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. Begreppet vektor och dess representationer såsom riktad sträcka och  Uppsatser om MENTALA REPRESENTATIONER.

-Matematik 2b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika uttrycksformer. -Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel  av M Löwing · 2016 · Citerat av 25 — 6 Kartläggning av elevers matematikkunskaper vid starten av gymnasieskolan .